Onderzoek naar stamcelbehandeling voor knieartrose

De afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc neemt deel aan een grootschalig klinisch onderzoek waarbij stamcellen worden gebruikt voor de behandeling van knieartrose. Dit ADIPOA2 project, gecoördineerd door prof Frank Barry (Ierland), start binnenkort en wordt uitgevoerd door achttien instellingen in Ierland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië.

Artrose is een ongeneeslijke en invaliderende ziekte waaraan meer dan zeventig miljoen Europeanen lijden. De ziekte veroorzaakt ernstige en chronische pijn, gewrichtsverstijving en functieverlies. Op dit moment is er geen medicijn of andere medische behandeling die de ziekte kan beïnvloeden en veel patiënten ondergaan uiteindelijk een gewrichtsvervangende operatie.

Stamcellen uit buikvet
Het onderzoek bouwt voort op ADIPOA1. In dit project, dat in 2014 werd afgerond, werden artrosepatiënten behandeld met een eenmalige injectie van stamcellen die waren gekweekt uit lichaamseigen buikvet. Hier werd vooral gekeken naar de veiligheid van de behandeling, die toen bij achttien patiënten werd uitgevoerd. Op de positieve resultaten volgt nu dus een Europese Horizon 2020 beurs waarmee de effectiviteit van de behandeling verder wordt getest.

Gespecialiseerde centra
In het ADIPOA2 project worden 150 patiënten behandeld in tien Europese ziekenhuizen, waaronder  de afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc in Nijmegen. De noodzakelijke stamcellen worden gemaakt door gespecialiseerde centra in Frankrijk, Duitsland en Ierland. Rogier Thurlings, reumatoloog en coördinerend klinisch onderzoeker in het Radboudumc: “Het ADIPOA2 project is uniek door de grootte van het onderzoek en de nauwe samenwerking van Europa’s leidende wetenschappelijke, klinische en technische experts in dit veld. We gaan zowel het effect van de behandeling nader onderzoeken als het mechanisme dat er aan ten grondslag ligt.”

Innovatieve therapie
Peter van Lent – medisch bioloog in het Radboudumc en leider van het onderzoek naar het mechanisme van de stamceltherapie voor knieartrose – hoopt dat deze innovatieve therapie met stamcellen de behandeling van artrose zal verbeteren. Van Lent: “Het zou mooi zijn als ADIPOA2, in combinatie met het werk van vele wetenschappers, clinici en stamcelexperts, binnen afzienbare tijd een effectieve behandeling oplevert voor de nu nog ongeneeslijke aandoening artrose.”